QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA MỘT CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ/KINH DOANH (PHẦN 1)
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ/kinh doanh – Business Analyst (BA) là gì?
Khi bạn làm việc tại một công ty công nghệ thông tin thì chắc chắn chúng ta đã nghe tới vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ/ kinh doanh, đó là một trong những bộ phận thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Vậy chuyên viên phân tích nghiệp vụ/kinh doanh là gì? Quy trình làm việc của bộ phận này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin dưới đây nhé.
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ/kinh doanh còn được gọi là Business Analyst (BA) là người trung gian kết nối doanh nghiệp với các lập trình viên trong một công ty phần mềm và cũng là chuyên gia phân tích chiến lược kinh doanh cho khách hàng. Bên cạnh đó quy trình làm việc của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ cũng có nhiều giai đoạn khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là 4 giai đoạn làm việc chính của một nhân viên phân tích nghiệp vụ:
Giai doạn 1: Tiếp nhận dự án và trao đổi với khách hàng
Khi bắt đầu một dự án kinh doanh, chuyên viên phân tích nghiệp vụ sẽ là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để tiếp nhận những thông tin, yêu cầu của khách hàng cũng như chuyên viên phân tích sẽ đưa ra những chiến lược và giải pháp phù hợp cho khách hàng.
Giai đoạn 2: Chuẩn bị tài liệu dựa theo yêu cầu của khách hàng
Đây là giai đoạn quan trọng nhất của một chuyên viên phân tích, họ cần dựa trên những yêu cầu của khách hàng để viết ra một văn bản sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật để lập trình viên có thể hiểu được ý muốn của khách hàng.
Giai đoạn 3: Chuyển giao những yêu cầu của khách hàng đến các team lập trình có liên quan
Sau khi chuẩn bị tài liệu, nhân viên phân tích chuyển giao yêu cầu của khách đến các bộ phận liên quan, chuyên viên cần phân tích rõ yêu cầu của khách hàng cho các lập trình viên cũng như các bộ phận liên quan để tạo ra sản phẩm tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn của khách hàng mong muốn.
Giai đoạn 4: Luôn theo sát dự án và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng
Khác với những bộ phận khác, chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải theo dõi xuyên suốt quá trình hoàn thành sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó BA luôn cập nhật bổ sung những thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm khi khách hàng thay đổi yêu cầu.
  • Qua đó chúng ta có thể hiểu rằng để trở thành một chuyên viên phân tích nghiệp vụ/kinh doanh không chỉ cần trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin mà còn cần những kỹ năng mềm khác nhau nhằm hỗ trợ tối ưu cho công việc.
  • Vậy một chuyên viên phân tích nghiệp vụ cần những kỹ năng gì? Để trở thành một chuyên viên phân tích chuyên nghiệp cần có những yếu tố nào? Cả nhà cùng Ikorn tìm câu trả lời trong bài viết tiếp theo nhé !