NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ/ KINH DOANH

[Quy trình làm việc của Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Phần 2]
Đối với bất kỳ ngành nghề nào nói chung thì không chỉ cần kinh nghiệm chuyên môn mà còn cần có kỹ năng khác nhau nhằm hỗ trợ công việc tốt hơn. Tất nhiên ngành chuyên viên phân tích nghiệp vụ/ kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng cần một số kỹ năng trọng yếu. Những kỹ năng để tạo nên một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp cần có là:
  • Kỹ năng về công nghệ thông tin ( Information technology skills )
Là một chuyên viên phân tích nghiệp vụ/ kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì trước tiên chúng ta cần có kiến thức về công nghệ, những ứng dụng công nghệ thông tin đang được sử dụng.Cũng như am hiều sâu rộng về những ứng dụng công nghệ mới nhất, tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp công nghệ và chứng tỏ những thế mạnh của công ty.
  • Kỹ năng về giao tiếp ( Communication skills )
Song song đó, bản chất công việc của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ / kinh doanh là tiếp xúc với khách hàng, truyền tải yêu cầu của khách hàng đến các nhóm lập trình có liên quan. Để làm được những điều đó chuyên viên phân tích cần có khả năng giao tiếp trôi chảy và khả năng giao tiếp bằng văn bản thành thạo.Đây là kỹ năng thiết yếu đầu tiên trong sự nghiệp của một chuyên viên phân tích
  • Kỹ năng về phân tích và xử lý vấn đề ( Analytical and problem solving skills )
Để trở thành một chuyên viên phân tích xuất sắc, chúng ta cũng cần kỹ năng phân tích và xử lý vần đề. Công việc của chuyên viên phân tích thường xuyên phải phân tích số liệu cũng như xử lý khắc phục những vấn đề trong quá trình đàm phán với khách hàng. Hầu hết yêu cầu của khách hàng thường thay đổi không thể đoán trước được do đó việc tìm ra cách đề giải quyết nhũng vấn đề và để dự án thành công tốt dẹp thì đây là một trong những kỹ năng quan trọng của một chuyên viên phân tích.
  • Kỹ năng về đàm phán và thuyết phục ( Negotiation and persuasion Skills )
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ được coi như là cầu nối giữa khách hàng với các lập trình viên. Để tìm kiếm sự cân bằng giữa mong muốn của khách hàng với khả năng của công ty thì người chuyên viên phải có khả năng thuyết phục chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, kỹ năng đàm phán cần được sử dụng thường xuyên nhằm đạt được mục tiêu của khách hàng nhưng vẫn mang lại kết quả có lợi cho công ty. Tất nhiên để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác hoặc mở rộng mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp thì hai kỹ năng này có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.