CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ đi đầu về những công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay điều khiển tự động mà Blockchain cũng được coi là một trong những công nghệ tiềm năng trong việc xây dựng và phát triển CNTT mạnh mẽ trong tương lai.

Công nghệ Blockchain là gì? Các nhà nghiên cứu cho rằng Blockchain (chuỗi khối) hay còn gọi là sổ cái được phát minh và thiết kế bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008. Đây là công nghệ cho phép lưu trữ và truyền tải thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó cũng như mở rộng theo thời gian. Blockchain được xem như một phần cốt lõi của Bitcoin. Bên cạnh đó, công nghệ Blockchain được thiết kế nhằm chống lại sự thay đổi dữ liệu cũng như nó có khả năng truyền tải dữ liệu mà không phải qua trung gian để xác nhận thông tin nhờ vào các nút độc lập. Ngoài ra, khi một phần hệ thống bị sự cố hoặc ngưng hoạt động thì những hệ thống khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Hệ thống Blockchain được chia làm 3 loại chính:
  • – Public: là hệ thống mà bất kỳ ai cũng có thể đọc và ghi dữ liệu trên đó. Quá trình xác thực giao dịch trên Blockchain cần phải thông qua rất nhiều bước nên việc tấn công hay xâm nhập vào hệ thống Blockchain là điều bất khả thi cũng như tốn nhiều chi phí.
  • – Private: là hệ thống mà cho phép người truy cập chỉ được quyền đọc dữ liệu và chỉ cấp quyền truy cập cho những bên có thẩm quyền. Đối với, private blcokchain thì thời gian giao dịch khá nhanh vì chỉ cần một lượng nhỏ thiết bị tham gia xác thực giao dịch.
  • – Permissioned: là một dạng của Private Blockchain nhưng được bổ sung thêm một số chức năng nhất định.
Song song đó, công nghệ Blockchain cũng có 3 phiên bản chính:
  • Blockchain 1.0 – Tiền tệ và thanh toán
Là phiên bản sơ khai và đầu tiên của Blockchain, ứng dụng này liên quan đến tiền mã hoá, chuyển đổi tiền tệ và tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Đây là một trong những lĩnh vực quen thuộc với rất nhiều người nhất.
  • Blockchain 2.0 – Hợp đồng
Là phiên bản thứ hai của Blockchain và được mở rộng để đưa vào các ứng dụng tài chính và thị trường. Các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và những điều liên quan đến hợp đồng.
  • Blockchain 3.0 – Thiết kế và giám sát hoạt động
Là phiên bản đỉnh cao của Blockchain, với phiên bản này không chỉ phục vụ riêng cho lĩnh vực tài chính mà còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, chính phủ, v.v. Qua đó chúng ta thấy được công nghệ Blockchain đã có những ứng dụng hữu ích và được áp dụng thiết thực vào đời sống của mọi người. Song song đó, công nghệ Blockchain càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường công nghệ tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.

( Nguồn: Bitcoin Vietnam News, Wikipedia, Blog tiền ảo )