QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA FRONTEND DEVELOPER/PUBLISHER TẠI MỘT CÔNG TY PHẦN MỀM

Hiện nay, Frontend Developer hay còn gọi là Publisher (Lập trình viên Front-End) là một trong những công việc lập trình được đánh giá cao trong lĩnh vực CNTT. Dĩ nhiên chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những định nghĩa về Frontend developer nhưng chúng ta sẽ không nắm rõ được quy trình làm việc của một Frontend developer nếu như chưa tiếp xúc qua công việc thuần túy của họ. Vậy quy trình làm việc của Frontend developer là như thế nào? Qua quá trình tìm hiểu thông tin được biết Frontend developer là chuyên viên tạo code cho những ứng dụng, giao diện thông qua những nội dung thiết kế từ bộ phận thiết kế. Bên cạnh đó frontend developer cũng là một trong những bộ phận có sự tương tác chặt chẽ với nhiều bộ phận khác như là thiết kế, chuyên viên phân tích kinh doanh (BA), kiểm soát chất lượng (QC). Cụ thể hơn, quy trình đó bao gồm các bước như sau:

  1. 1. Nhận thông tin từ chuyên viên phân tích nghiệp vụ/ kinh doanh (Business Analyst – BA)
Đầu tiên khi bắt đầu phát triển một dự án công nghệ, BA sẽ trao đổi với chuyên viên sản xuất ứng dụng để biết được những yêu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng đúng các nhu cầu của khách hàng thì người chuyên viên sản xuất ứng dụng phải nắm rõ được thông tin truyền đạt từ phía BA.

  1. 2. Nhận nội dung thiết kế của bộ phận design và phát triển theo nội dung đó
Đối với một Publisher thì đây là bước quan trọng nhất và đòi hỏi người chuyên viên phải tập trung cao độ, tư duy logic. Song song đó họ cần phân tích và hiểu rõ được mẫu thiết kế của bộ phận design để thực hiện hoá thiết kế trên định dạng code bằng “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)” và một số phần mềm có liên quan khác.

  1. 3. Chỉnh sửa và hoàn thiện
Sau khi nguồn code được hoàn thành, Publisher sẽ bàn giao nội dung lại cho các bộ phận lập trình để tạo ra một ứng dụng hay website hoàn chỉnh. Sau đó sẽ là sự tham gia của bộ phận kiểm soát chất lượng (QC) nhằm kiểm tra và tìm ra những lỗi cần sửa. Qua những bước cơ bản giới thiệu về công việc của người lập trình viên Front-End/Publisher chúng ta sẽ hiểu được mục tiêu đạt hiệu quả công việc không những cho thấy được những giao diện rõ ràng, thu hút người dùng mà còn mang lại cho người dùng cảm giác dễ hiểu, dễ truy cập khi sử dụng ứng dụng. Chính vì vậy, vị trí này luôn là một trong những vị trí công việc đầy tiềm năng của công nghệ phần mềm hiện nay.